Uchwała Nr LXXXVIII/622/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 lutego 2024 r.

 

Uchwała Nr LXXXVIII/622/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-03-2024 8:18:02