Uchwała Nr LXXXIX/623/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Gołdap

 

Uchwała Nr LXXXIX/623/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:08:05