Uchwała Nr LXXXIX/624/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024-2039

 

Uchwała Nr LXXXIX/624/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:09:30