Uchwała Nr LXXXIX/625/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2024 roku

 

LXXXIX/625/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:12:11