Uchwała Nr LXXXIX/627/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2024 roku

 

Uchwała Nr LXXXIX/627/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:17:17
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-04-2024 10:17:29