Uchwała Nr LXXXIX/628/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi z dnia 15 marca 2024 r.

 

Uchwała Nr LXXXIX/628/2024

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:18:39