Uchwała Nr XC/629/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2023

 

Uchwała Nr XC/629/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-05-2024 13:24:13