Uchwała Nr XC/631/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony

 

Uchwała Nr XC/631/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-05-2024 13:27:36