Uchwała Nr XC/632/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gołdap

 

Uchwała Nr XC/632/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-05-2024 13:40:15