Zarządzenie Nr 397/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-12-2019 19:23:37