Zarządzenie Nr 396/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 11-12-2019 19:29:23