Zarządzenie Nr 2120/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz sposobu ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 30-11-2023 8:23:30