Zarządzenie nr 2123/ XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dofinansowania zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap

Zarządzenie nr 2123/ XI/2023 Burmistrza Gołdapi  z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia  dofinansowania zadania polegającego na  demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap.

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20%202123XI2023.pdf

Autor: Renata Sojkowska
Data utworzenia: 04-12-2023 13:24:26