Zarządzenie Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

 

 

files/fck/597/Zarzadzenie_Nr_911_25_03_2014.pdf

files/fck/597/Zalacznik_Nr_1.pdf

files/fck/597/Zalacznik_Nr_2.pdf

files/fck/597/Zalacznik_3_i_4.pdf

files/fck/597/Zalacznik_Nr_5.pdf

files/fck/597/Zalacznik_Nr_6.pdf

files/fck/597/Zalacznik_Nr_7_i_8.pdf

files/fck/597/Zalacznik_9_-_12_.pdf

files/fck/597/Zalacznik_13_i_14.pdf

files/fck/597/Zalacznik_15_i_16.pdf

files/fck/597/Zalacznik_17.pdf

files/fck/597/Zalacznik_18_i_19.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 08-05-2014 9:09:05
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 08-05-2014 9:15:16