Zarządzenie Nr 1/XII/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Prac%20soc%20zarz%C4%85dzenie.pdf

/files/files/Pr.soc.nab%C3%B3r.pdf

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 05-12-2018 15:02:20