Przetarg nieograniczony - „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 15-07-2019 21:32:04
Autor edycji: Sylwia Ostrowska
Data edycji: 16-07-2019 8:02:33

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 573433.pdf (rozmiar pliku: 257.19 KB)
 2. SIWZ.pdf (rozmiar pliku: 2015.85 KB)
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (rozmiar pliku: 54.5 KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia.odt (rozmiar pliku: 12.99 KB)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.odt (rozmiar pliku: 14.02 KB)
 6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (rozmiar pliku: 273.26 KB)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (rozmiar pliku: 31 KB)
 8. Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc (rozmiar pliku: 42 KB)
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów.docx (rozmiar pliku: 22.21 KB)
 10. Załącznik nr 8 - Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrunienia na umowe o pracę.odt (rozmiar pliku: 8.87 KB)
 11. Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - branża architektura, konstrukcja.zip (rozmiar pliku: 4774 KB)
 12. Załącznik nr 10 - Projekt budowlany - branża elektryczna.zip (rozmiar pliku: 4881.78 KB)
 13. Załącznik nr 11 - przedmiar robót - branża budowlana.pdf (rozmiar pliku: 1888.51 KB)
 14. Załącznik nr 12 - przedmiar robót - branża budowlana - uzupełnienie.pdf (rozmiar pliku: 110.09 KB)
 15. Załącznik nr 13 - przedmiar robót - montaż instalacji elektrycznych.pdf (rozmiar pliku: 406.64 KB)
 16. Załącznik nr 14 - STWiORB - Branża budowlano - konstrukcyjna.zip (rozmiar pliku: 4139.08 KB)
 17. Załącznik nr 15 - STWiORB - branża elektryczna.pdf (rozmiar pliku: 636.45 KB)
 18. Załącznik nr 16 - Wykaz podstawoych cech równowaźności uzytych urzadzeń i materiałów.pdf (rozmiar pliku: 122.71 KB)