Protokół kontroli z udzielania przez Burmistrza Gołdapi ulg podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wobec Agencji Handlowo-Usługowej w latach 2012 - 2013

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-12-2015 19:10:42