Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2023 r. - nabór pierwszy

 

 

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

 

Rusza nabór  wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, na rok 2023.

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023 należy złożyć od dnia 16.01.2023 r. do dnia 27.01.2023 r. (w każdym przypadku decyduje data wpływu) do Punktu Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub przesłać skan wypełnionego wniosku wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl

Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem: www.goldap,pl w zakładce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bezpośredni link do ogłoszenia: https://bip.goldap.pl/pl/1558/33012/dokumenty-do-naboru-wnioskow-w-ramach-gppirpaopn-dla-gminy-goldap-na-lata-223-226-w-roku-223.html

Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie:

http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

W przypadku pytań można kontaktować się z Małgorzatą Tobolską, tel. 87 615 60 34 malgorzata.tobolska@goldap.pl

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 13-01-2023 15:21:42
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 16-01-2023 11:45:03