Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2023 r. - nabór drugi

 

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

Rusza II nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, na rok 2023.

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023 należy złożyć w terminie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r. (w każdym przypadku decyduje data wpływu) do Punktu Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl

Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od lipca br.

Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem: www.goldap,pl w zakładce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bezpośredni link do dokumentów: https://bip.goldap.pl/pl/1558/33012/dokumenty-do-naboru-wnioskow-w-ramach-gppirpaopn-dla-gminy-goldap-na-lata-223-226-w-roku-223.html

Programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie:  https://www.programyrekomendowane.pl/

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Małgorzatą Tobolską, inspektor ds. polityki społecznej, tel. 87 615 60 34 , e-mail: malgorzata.tobolska@goldap.pl

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 15-05-2023 15:31:18
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 15-05-2023 15:54:23