Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2024 r. - nabór pierwszy

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, na rok 2024 w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024 należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia 01.02.2024 r. do  dnia 12.02.2024 r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania, nie wcześniej niż od marca br.

Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem: www.goldap,pl w zakładce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bezpośredni link do ogłoszenia: https://bip.goldap.pl/pl/1558/34637/dokumenty-do-naboru-wnioskow-w-ramach-gppirpaopn-dla-gminy-goldap-na-lata-223-226-w-roku-224.html

Programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie:  https://www.programyrekomendowane.pl/

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Małgorzatą Tobolską, inspektor ds. polityki społecznej, tel. 87 615 60 34 , e-mail: malgorzata.tobolska@goldap.pl

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 01-02-2024 12:56:17
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 01-02-2024 13:07:42