Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ,,Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku".

Informujemy, że Stowarzyszenie ,,Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego ,,Rozwój działalności GUTW". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 27-11-2020 12:51:10
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 27-11-2020 12:54:55