Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego

 

PETYCJA:

/files/files/petycja%20w%20sprawie%20zasobu%20mieszkaniowego.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 24.05.2021 R.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2844%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2828%29.doc

UCHWAŁA NR XXXVI/304/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI Z DNIA 25 MAJA 2021 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI Z DNIA 17 KWIETNIA 2021 R.

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXXVI_304_2021%282%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXXVI_304_2021%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-05-2021 8:07:14
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-06-2021 8:42:42