Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13.08.2021 r. o podjęcie inicjatywy planistycznej w zakresie zmiany przeznaczenia nieruchomości wnioskodawcy

 

PETYCJA Z DNIA 13.08.2021 R. W SPRAWIE PODJĘCIA INICJATYWY PLANISTYCZNEJ W ZAKRESIE ZMIANY PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI WYKONAWCY

/files/files/petycja_podjecie%20inicjatywy%20planistycznej.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 17.09.2021 R. GODZ. 13:00

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2850%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2835%29.doc

PODJĘCIE UCHWAŁY NR XLIII/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI Z DNIA 13 SIERPNIA 2021 R.

UCHWAŁA NR XLIII/345/2021

UCHWAŁA NR XLIII/345/2021_PDF

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 26-08-2021 9:33:16
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 02-11-2021 11:57:51