Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych

 

PETYCJA Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 R.

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi

porządek Komisji

porządek Komisji.doc

XLVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 22.02.2022 r. godz. 13:00

porządek sesji

porządek sesji.doc

Uchwała Nr XLVIII/381/2022

Uchwała Nr XLVIII/381/2022.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 23-12-2021 14:33:48
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 03-03-2022 8:04:08