Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia lub zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXVIII/237/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Gołdapska Struga

 

Petycja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.01.2024 r.

Porządek posiedzenia

LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 26.02.2024 r.

Porządek sesji

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 26-02-2024 11:55:30