Złożone w roku 2017

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi:
Pianka Andrzej Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Syperek Zofia Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Anuszkiewicz Wioletta Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Dominiuk Józef Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Dutkowski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Dzienis Jarosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok<.pdf
Dzienis Jarosław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za okres od 1 stycznia do 27 stycznia 2017 r. - na zakończenie pełnienia funkcji radnego.pdf
Falińska Anna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Falińska Anna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok.pdf
Hołdyński Wojciech Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Janczuk Zdzisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Kazaniecki Kazimierz Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Makarewicz Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Mioduszewski Marian Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Murzyn Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Ostrowska Celina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Pawłowski Władysław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Pawłowski Władysław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok.pdf
Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Pietrewicz Janina Radna Rady Miejskiej w Gołdapi - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok.pdf
Sadowska Krystyna Radna Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Steć Jan Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Tobolski Andrzej Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Wasilewski Piotr Radny Rady Miejskiej w Goldapi za 2016 rok.pdf
Wawrzyn Józef Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Wójtowicz Stanisław Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf
Wrzosek Ryszard Radny Rady Miejskiej w Gołdapi za 2016 rok.pdf

Burmistrz:
Luto Tomasz Burmistrz Gołdapi za 2016 r.pdf

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Jacek Antoni Morzy za 2016 r.pdf

Sekretarz Gminy Gołdap:
Anna Rawinis Sekretarz Gminy za 2016 r.pdf

Skarbnik Gminy Gołdap:
Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy za 2016 r.pdf

Kierownik Wydziału USC
Grażyna Rojek za 2016r.pdf

p.o.Kierownik Wydziału GPO
Beata Kołakowska za 2016r.pdf\

Kierownik Wydziału WA
Agnieszka Danuta Iwanowska za 2016r.pdf
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016.pdf

Kierownik Wydziału Oświaty Rozwoju i Promocji
Ewa Bogdanowicz-Kordiak wg stanu na 27.07.2017r.pdf

Inspektor ds. zobowiązań podatkowych w Wydziale FB
Żaneta Przyborowska za 2016r.pdf

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowy w Wydziale FB
Arkadiusz Judzewicz za 2016r.pdf

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi
Marta Jurgiełan za 2016r.pdf

Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi
Sebastian Norbert Krepsztul za 2016r.pdf

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi
Marcin Białous za 2016r.pdf

Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o.
Aneta Kozioł za 2016r.pdf

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.
Jarosław Wiktor Dzienis wg stanu na 27 stycznia 2017r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi
Beata Karpińska za 2016r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi
Stefan Adam Piech za 2016r.pdf
korekta oświadczenia majątjkowego za rok 2016.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi
Leszek Retel za 2016r.pdf
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi
Marzanna Marianna Wardziejewska za 2016r.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
Monika Bożena Wojtala- Taudul za 2016r.pdf
korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016.pdf

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im Noblistów Polskich w Gołdapi
Bożena Kalinowska za 2016r.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie
Irena Łobacz za 2016r.pdf

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Halina Wojtanis za 2016r.pdf

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Iwona Wasilewska za 2016r.pdf

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Emilia Mor-Górska za 2016r.pdf

Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi
Elżbieta Katarzyna Świętoń za 2016r.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Wojciech Cemel wg stanu na 1 stycznia 2017r.pdf

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Mariusz Kowalczuk wg stanu na 25.07.2017r.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-03-2017 9:21:26
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 15-04-2020 12:22:29