Uchwała Nr LXI/448/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej

 

Uchwała Nr LXI/448/2022

Uchwała Nr LXI/448/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:19:35