Uchwała Nr LXI/453/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap

 

Uchwała Nr LXI/453/2022

Uchwała Nr LXI/453/2022.pdf

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:41:01
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-12-2022 14:49:06