Uchwała Nr LXXXI/562/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/245/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap

 

LXXXI/562/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:08:29