Uchwała Nr LXXXIX/626/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienia charakteru ochronnego

 

Uchwała Nr LXXXIX/626/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2024 10:15:16