Regulamin Organizacyjny

 

Zarządzenie Nr 883/II/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi

Załącznik do Zarządzenia Nr 883/II/ 2014 z dnia 27 lutego 2014r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi z dnia 27 lutego 2014r. - SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi z dnia 27 lutego 2014r. - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarządzenie Nr 923/IV/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 923/IV/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 kwietnia 2014r. - SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarządzenie Nr 1095/XI/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 127/III/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 273/VII/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 445/XII/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 597/V/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 2016r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 726/XI/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 listopda 2016r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 781/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 1147/XII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie nr 1505/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2018r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 164/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 189/IV/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarzadzenie Nr 279/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarzadzenie Nr 417/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 779/IX/2020 Burmistrza Gołdapi z 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 807/X/2020 Burmistrza Gołdapi z 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 917/XII/2020 Burmistrza Gołdapi z 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 917/XII/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 gudnia 2020r. „Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi”

Zarządzenie Nr 1100/VI/2021 Burmistrza Gołdapi z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1100/VI/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 czerwca 2021 r. "Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi"

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1100/VI/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 czerwca 2021 r. „Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi”

Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 1100/VI/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 czerwca 2021 r. „Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi”.exel

Zarządzenie Nr 1492/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 marca 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 1492/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 marca 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.odt

Załącznik do Zarządzenia Nr 1492/III/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 marca 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.xls

Zarządzenie Nr 1749/XII/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1749/XII/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1749/XII/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.xls

Skan Zarządzenia Nr 1749/XII/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi.pdf

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-03-2014 13:31:56
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 12-01-2023 9:13:03